Tuyển Dụng

Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:
* Tuyển dụng viên chức công tác tại Trung tâm y tế:
 
– Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa: 12 người.
 
– Bác sĩ y học cổ truyền: 01 người.
 
– Bác sĩ y học dự phòng: 01 người.
 
– Cử nhân Y tế công cộng: 01 người.
 
– Cử nhân hoặc Cao đẳng Kế toán: 01 người.
 
* Tuyển dụng công chức công tác tại Trạm y tế:
 
– Bác sĩ đa khoa: 04 người.
 
* Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/06/2019
 
* Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai. ĐC: Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. ĐT: 0251.3772178
 
* Nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị, Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.