Liên Hệ

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ:
 
Phòng Tổ chức hành chính: 02513 772 178
 
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: 02513 772 177
 
Phòng Tiêm chủng: 02513 762 978
 
Khoa Hồi sức cấp cứu: 02513 772 172
 
Khoa Phụ sản: 02513 772 249
 
Đường dây nóng: 096 784 1717