Lịch Sử Hình Thành

1. Lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện.
Tên Bệnh Viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA DẦU GIÂY
Địa Chỉ: Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Ngày thành lập: 07/03/2007
Mã số thuế: 3600938072
Điện thoại:  061.3772.175 -Fax:  0613.772.178
Email: bvdkdaugiay@gmail.com
Website: benhviendaugiay.com
Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1046430
Hạng Bệnh Viện: Bệnh viện Hạng III
Tuyến trực thuộc: Tuyến Tỉnh
 
 
 
2.  Lịch sử hình thành: 
Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây được thành lập vào ngày 07/03/2007 theo quyết định số 531/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai trên cơ sở chia tách Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất. 
Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Xác nhập TTYT huyện và BVĐK Dầu Giây:
Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất là Trung tâm y tế (TTYT) thực hiện 2 chức năng phòng bệnh và chữa bệnh, được thành lập theo Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm y tê các huyện và Thành phô Biên Hòa, đã được xêp loại Bệnh viện đa khoa hạng III (trên cơ sở bệnh viện đa khoa dầu Giây cũ) với quy mô 155 giường bệnh, 5 phòng chức năng và 14 khoa chuyên môn.