HỘI NGHỊ CNVC - NLĐ NĂM 2023

Ngày 12/01/2024, Trung tâm y tế huyện Thống Nhất tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao đông năm 2024; tổng kết công tác y tế năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 
         Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động năm 2024; Báo cáo công tác tài chính năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; Thông qua dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Năm 2024 Trung tâm đang xây dựng nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là chế độ ưu đãi đối với bác sĩ đến công tác tại đơn vị và nhiều chế độ quyền lợi của viên chức và người lao động.
         Đồng chí Lương Quốc khánh, Phó Giám đốc - Chủ tịch công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Chủ động, sáng tạo trong công tác tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và chấp hành tốt các nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị.
         Hội nghị cũng nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung tâm y tế huyện Thống Nhất năm 2024. Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của cán bộ viên chức, người lao động. Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã đồng tính, thống nhất cao với các nội dung nêu ra, tiến hành thông qua Nghị quyết hội nghị. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng định hướng phát triển Trung tâm.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trần mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thống Nhất biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm đã đạt được năm 2023. Ngoài ra nhấn mạnh sang năm 2024 các Khoa, phòng cần chủ động bám sát kế hoạch, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chung. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan nỗ lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị. Hoàn thành những nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
Bí thư đoàn thanh niên TTYT phát biểu khai mạc hội nghị
 
 
Đ/C: Lương Quốc Khánh; PGĐ - Chủ tịch công đoàn báo cáo trước hội nghị
 
 
Đ/C: Trần Mạnh Tuấn; Phó bí thư Đảng ủy - PGĐ báo cáo trước hội nghị
 
 
P.KHNV